Učebné materiály pre ZŠ, MŠ

Super Bee 1 - S odporúčacou doložkou

Na tieto tituly bola vydaná odporúčacia doložka. Učebnicu aj pracovný zošit je možné hradiť z príspevku POO - aktuálne rok 2022 / 2023. Nová rada modernej učebnice anglického jazyka pre 1. ročník ZŠ, ktorá reaguje na požiadavky súčasnej pedagogiky. Celá séria prešla najnovším schvaľovacím procesom a je ODPORÚČANÁ Ministrestvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Super Bee 2 - S odporúčacou doložkou

Na tieto tituly bola vydaná odporúčacia doložka. Učebnicu s pracovným zošitom je možné hradiť z príspevku POO - aktuálne rok 2022 / 2023. Nová rada modernej učebnice anglického jazyka pre 2. ročník ZŠ, ktorá reaguje na požiadavky súčasnej pedagogiky. Celá séria prešla najnovším schvaľovacím procesom a je ODPORÚČANÁ Ministrestvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Busy Bee 1 - S odporúčacou doložkou

Na tieto tituly bola vydaná odporúčacia doložka. Učebnicu aj pracovný zošit je možné hradiť z príspevku POO - aktuálne rok 2022 / 2023.

Busy Bee 2- S odporúčacou doložkou

Na tieto tituly bola vydaná odporúčacia doložka. Učebnicu aj pracovný zošit je možné hradiť z príspevku POO - aktuálne rok 2022 / 2023.

Busy Bee 3- S odporúčacou doložkou

Na tieto tituly bola vydaná odporúčacia doložka. Učebnicu aj pracovný zošit je možné hradiť z príspevku POO - aktuálne rok 2022 / 2023.

Busy Bee 4- S odporúčacou doložkou

Na tieto tituly bola vydaná odporúčacia doložka. Učebnicu aj pracovný zošit je možné hradiť z príspevku POO - aktuálne rok 2022 / 2023.

Busy Bee Starter

Busy Bee Fairy Tales

Detský obrázkový slovníček s aktivitami

Anglicko - slovenský obrázkový slovník

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk