Super Bee 1, Spojená učeb. s prac. zošitom

Top produkt Novinka

8,30
Skladom dostatočné množstvo

Najnovšia verzia Super Bee 1 spája učebnicu (64 strán) s integrovaným pracovný zošit (32 strán).

 • Učebnica a pracovný zošit sú teda zviazané do jednej publikácie.
 • Obsah a číslovanie ostávajú rovnaké ako v samostatnej učebnici a samostatnom pracovnom zošite.

Celá séria Super Bee prešla najnovším schvaľovacím procesom a je ODPORÚČANÁ Ministrestvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • Knihu aj nahrávky si môžete pozrieť digitálne - prístupové heslo žiadajte priamo vydavateľstvo: vydavatelstvo@juvenia.sk


Táto nová moderná pracovná učebnica s integrovaným pracovným zošitom pre 1. ročník ZŠ zahŕňa:

 • Pracovnú učebnicu - obsahuje rozmanité aktivity na precvičovanie základných zručností v škole (listening, speaking, spelling).

 • Pracovný zošit - obsahuje úlohy na domáce precvičovanie. Je umiestený na konci učebnice. Učebnica a pracovný zošit sú teda zviazané do jednej publikácie. Pokyny sú písané aj v materinskom jazyku. Na konci pracovného zošita nájdeme obrázkový slovníček a 5 strán na vystrihovanie.

 • Online podporu -  na stránke www.busybee-superbee.sk si môžete v príslušnej sekcii pustiť CD alebo precvičiť slovnú zásobu s krásnymi interaktívnymi kartami. Heslo na odomknutie je napísané na prvej strane učebnice.

 • Interaktívnu digitálnuučebnicu - pre učiteľa ZDARMA. Celá učebnica v online digitálnej forme - s možnosťou spúšťania jednotlivých posluchov a možnosťou aktivovania písania a kreslenia.  (Učiteľ žiada priamo vydavateľstvo Juvenia: vydavatelstvo@juvenia.sk)

Super Bee1:

 • Ak by ste mali záujemprelistovať si digitálnu učebnicu - prístupový kód vám zašle priamo vydavateľstvo. Píšte na: vydavatelstvo@juvenia.sk

 • Učebnica obsahuje 8 lekcií plus opakovanie (8 Units, Goodbye).

 • Zvládneme tieto tematické celky:"Hello, Toys, Wild Animals, My Family, My Birthday, My Face, My Farm, My Clothes."

 • Naučíme sa pestrú slovnú zásobu: Čísla, farby, hračky, zvieratá, jedlo, prídavné mená, slovesá, triedne pokyny ...

 • Slovíčka sa neučíme izolovane ale integrovane vgramatických frázach: "Is is a ..., I have ..., I can ..., I like ..., My favourite colour is ..." ...

 • To by malo umožniť, aby žiačik na konci roka mohol porozumieť základným otázkam týkajúcich sa jeho osoby a vedel na nich aj sebavedomo odpovedať.Jazyk
anglický
Farebnosť
farebná, čiernobiela
Počet strán
94
Rozmery
28x21
Rok vydania
2022

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk