Busy Bee 1 Interaktívny CD-ROM

8,90
Skladom viac ako 10 kusov


Anglický jazyk zábavnou formou. Každá lekcia obsahuje aktivity: Vocabulary, Find, Play, Colour/Write, Song.

Multimediálny CD-ROM na výučbu anglického jazyka pre deti od 5 - do 9 rokov, určený na preopakovanie a utvrdzovanie nadobudnutých vedomostí z anglického jazyka, s jednoduchým ovládaním pre učiteľa aj deti. Obsahuje 12 tematických celkovjednotlivé celky obsahujú slovníček z danej témy, rôzne hry a aktivity + pesničky, ktoré zábavnou formou motivujú malých žiačikov k učeniu anglického jazyka. Môže byť použitý ako samostatný materiál alebo ako podporný materiál ku ktorémukoľvek kurzu pre deti v tomto veku. Dá sa používať aj s interaktívnou tabuľou aj doma na PC, pričom učebnice nie sú potrebné.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk