Super Bee 2 (1. a 2. časť), Učebnica s PZ

Top produkt

8,50
Skladom dostatočné množstvo


Celá séria prešla najnovším schvaľovacím procesom a je ODPORÚČANÁ Ministrestvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - možnosť využiť PRÍSPEVOK MŠVVaŠ SR


Super Bee 2 - je v tomto sete rozdelená do dvoch samostatných učebníc a zahŕňa:

 • Super Bee 2 (1. časť) - učivo na prvý polrok (48 strán).
 • Super Bee 2 (2. časť) - učivo na druhý polrok (48 strán).

Knihu aj nahrávky si môžete pozrieť digitálne - prístupové heslo žiadajte priamo vydavateľstvo: vydavatelstvo@juvenia.sk


Táto nová moderná pracovná učebnica s integrovaným pracovným zošitom pre 2. ročník ZŠ zahŕňa:

 • Pracovnú učebnicu - obsahuje rozmanité aktivity na precvičovanie 4 základných zručností v škole (listening, reading, speaking, writing).

 • Pracovný zošit - pracovné listy - tie obsahujú cvičenia vhodné na domáce precvičovanie, sú umiestené na konci každého celku. Pokyny sú písané aj v materinskom jazyku.

 • Online podporu -  na stránke www.busybee-superbee.sk si môžete v príslušnej sekcii pustiť CD alebo precvičiť slovnú zásobu s krásnymi interaktívnymi kartami. Heslo na odomknutie je napísané na prvej strane učebnice.

 • Interaktívnu digitálnu učebnicu - pre učiteľa ZDARMA. Celá učebnica v online digitálnej forme - s možnosťou spúšťania jednotlivých posluchov a možnosťou aktivovania písania a kreslenia.  (Učiteľ žiada priamo vydavateľstvo Juvenia: vydavatelstvo@juvenia.sk)

Super Bee 2 v obidvoch častiach obsahuje:

 • Starter (opakovanie Super Bee 1) a Units 1 - 8.

 • Tematické celky:Farby, čísla, školské potreby, moja trieda, aktivity v škole, dom, izby, rodina, vybavenie domácnosti, moje telo, zimné oblečenie, smoothie kokteily, raňajkové jedlá, domáci miláčikovia, povolanie, vlastnosti.

 • Gramatické frázy: Napr.: :I can..., I can't..., Can you ...? Where are you? Where is ...?" I like ..., I don't like..., Do you like ...? What's your job? He is .., She is ..., We are ..., They are ...".

 • Gramatiku predstavujeme deťom na odľahčených, ľahko zapamätateľných témach  a to cez piesne, komiksy, kedy sa k slovu opäť dostane obľúbená príšerka Pinky.

 • Ak by ste mali záujem prelistovať si digitálnu učebnicu - prístupový kód vám zašle priamo vydavateľstvo. Píšte na: vydavatelstvo@juvenia.sk

Každá učebnica Super Bee:

 • Má digitálnu podporu pre vyučujúceho  (online interaktívna učebnica) aj pre žiakov (online učebnica na prelistovanie, CD, interaktívne obrázkové karty)

 • Z pohľadu výkonového aj obsahového štandardu  reflektuje nároky učiva úrovne A1.

 • Žiak po absolvovaní týchto učebníc môže sebavedomejšie čeliť požiadavkám učiva AJ v 3. ročníku.


OBSAHOVO

 • Nezabúdame  na  naučené slovíčka a gramatické frázy z prvého ročníka, ale logicky ich dopĺňame a rozširujeme.

 • Žiaci sa tak môžu sústrediť na písanú podobu jazyka a to bez pocitu, že je toho príliš veľa a príliš nové.

 • Sústreďujeme sa nie na kvantitu vedomostí ale na hĺbku a upevňovanie - tak potrebné pri rozvoji komunikačných zručností.

Jazyk
slovenský, anglický
Farebnosť
farebná
Počet strán
2 x 48
Rok vydania
2021

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk